Как го правим?

Искаме да включим служителите в подобряването на процесите в техните компании, както и във веригата за доставки в това отношение.

Защо го правим?

Текстилната промишленост и производството на облекло са най-големите отрасли и най-големите замърсители. Модната индустрия е причина за до една пета от промишленото замърсяване на водите.

Какво правим?

Целта ни е да повишим осведомеността за значението на устойчивото и етично развитие в сектора на текстила и облеклото със специален фокус върху малките и средните предприятия.

За Ecomoda

ЕКОМОДА е проект по програма Еразъм+, насочен към секторите на производството на облекло и текстил.Нашата цел е да популяризираме и приемем европейските политики, ценности и етика по отношение на опазването на околната среда и спазването на принципите на корпоративната социална политика. на корпоративната отговорност.

bg_BGBG