Jak to robimy?

Chcemy zaangażować pracowników w doskonalenie procesów w ich firmach, a także w łańcuchu dostaw w tym zakresie.

Dlaczego to robimy?

Przemysł tekstylny i odzieżowy to największe gałęzie przemysłu i największe zanieczyszczenia. Przemysł modowy odpowiada nawet za jedną piątą przemysłowych zanieczyszczeń wody.

Co robimy?

Naszym celem jest podnoszenie świadomości na temat znaczenia zrównoważonego i etycznego rozwoju w sektorze tekstylnym i odzieżowym, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw.

Informacje o Ecomoda

ECOMODA to projekt Erasmus + skierowany do sektorów przemysłu odzieżowego i tekstylnego, którego celem jest promocja i przyjęcie europejskich polityk, wartości i etyki w zakresie przyjaznych dla środowiska i respektujących zasady społecznej odpowiedzialności biznesu praktyk. społecznej odpowiedzialności biznesu.

pl_PLPL