Bułgaria

 

ECW Bulgaria

KRÓTKI OPIS FIRMY:

 1. Jakie są główne działania związane ze zrównoważonym rozwojem firmy? Kiedy się rozpoczęły? Dlaczego to robią?

ECO CLEANING WIPES BULGARIA LTD jest wiodącą firmą w produkcji bawełnianych ściereczek do czyszczenia z tekstyliów pochodzących z recyklingu, poprzez mechaniczne usuwanie wszystkich metalowych części i ręczne cięcie szmat zgodnie z praktykami najbardziej rygorystycznych standardów branżowych. Założona zaledwie w 2019 roku przez zespół z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zbiórki, sortowania i recyklingu odzieży i innych tekstyliów, firma zdołała ugruntować swoją pozycję lidera na rynku dzięki swojej wiedzy specjalistycznej, zakładom produkcyjnym nowej generacji zapewniającym doskonałą jakość produkcji i wydajność ponad 1000 ton rocznie.

Główne działania związane ze zrównoważonym rozwojem to: tkaniny bawełniane, które są niezbędnym materiałem eksploatacyjnym w różnych przedsiębiorstwach przemysłowych, warsztatach obróbki metali, przemyśle stoczniowym, drukarniach, warsztatach naprawczych, myjniach samochodowych itp. W tym celu wyodrębnia się pewne materiały o wysokiej chłonności. Odpady tekstylne są dzielone według składu i koloru i cięte do określonych rozmiarów na specjalistycznych maszynach, usuwając zamki błyskawiczne, guziki, kołnierze, mankiety i inne twarde części. Aby zapewnić brak elementów, które mogą zarysować czyszczone powierzchnie, szmaty przechodzą przez wykrywacz metali. 

 1. Jakie są główne wyzwania, przed którymi stoją w zakresie zrównoważonego rozwoju - np. brak przepisów, zainteresowanie, ograniczenia finansowe, technologiczne, organizacyjne, wsparcie kierownictwa, ogólne zrozumienie i potrzeby itp.

Wyzwania dla zrównoważonego rozwoju są związane z pozyskiwaniem zrównoważonych materiałów, konkurencją, zmieniającą się dynamiką rynku i innymi. Dostosowanie się do zmieniającej się dynamiki rynku, preferencji konsumentów i trendów branżowych może stanowić wyzwanie dla firm zorientowanych na zrównoważony rozwój. Wyprzedzanie zmian rynkowych i ciągłe wprowadzanie innowacji w celu spełnienia zmieniających się wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju wymaga zwinności i dalekowzroczności.  

 1. Jakie są główne czynniki napędzające zrównoważony rozwój?

Wpływ takich firm to praktyki przyjazne dla środowiska, zaangażowanie i wsparcie społeczności, kontekst społeczny, rozpoznawalność marki i zróżnicowanie. Pracownicy są często bardziej zaangażowani i zadowoleni z pracy w firmach, które priorytetowo traktują zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną. Wdrażanie zrównoważonych praktyk może podnieść morale pracowników, przyciągnąć największe talenty i wspierać pozytywną kulturę korporacyjną. Przestrzegając przepisów i norm środowiskowych, firma zmniejsza ryzyko grzywien, kar i zobowiązań prawnych związanych z ich nieprzestrzeganiem. Wdrażanie zrównoważonych praktyk zmniejsza również ryzyko utraty reputacji i zwiększa długoterminową stabilność biznesową.    

 1. W jaki sposób rozwiązują problemy w trzech aspektach: społecznym, ekonomicznym i środowiskowym?

Ich produkty są przeznaczone zarówno na rynek lokalny, jak i na eksport. Używane ubrania i inne tekstylia są cennym materiałem, który nie powinien trafiać na wysypiska śmieci. Ponowne użycie jest najbardziej przyjaznym dla środowiska sposobem na przedłużenie żywotności tekstyliów, ponieważ wymaga najmniej dodatkowych zasobów i energii. Część odzieży roboczej (koszulki, bawełniane bluzy, kamizelki, spodnie) może zostać poddana recyklingowi poprzez wycięcie charakterystycznych elementów firmowych (logo i innych znaków) i ponownie wykorzystana do czyszczenia przemysłowego. Kamizelki, kurtki i spodnie zostaną pocięte i zniszczone, aby uniknąć ich ponownego użycia lub sprzedaży w sklepach w kraju i za granicą. Cały proces recyklingu jest filmowany. Aby zaoferować swoim klientom najlepszą obsługę, mają możliwość korzystania z osobistych opakowań i projektowania marki. W ten sposób mogą produkować bawełniane ściereczki do czyszczenia z tekstyliów pochodzących z recyklingu w pożądanej mieszance tekstylnej, a także pakować produkty z indywidualnym projektem opakowania, etykietą i rozmiarem opakowania.

 1. Jak ich przykład może zainspirować inne firmy?

Przykład ECO CLEANING WIPES BULGARIA LTD może zainspirować inne firmy na kilka sposobów:

Zrównoważony rozwój środowiska: Korzystając z tekstyliów pochodzących z recyklingu, firma zmniejsza zapotrzebowanie na nowe surowce i minimalizuje wpływ na środowisko związany z produkcją tekstyliów i utylizacją odpadów. Może to zainspirować inne firmy do poszukiwania ekologicznych alternatyw w swoich procesach produkcyjnych.

Oszczędność zasobów: Mechaniczne usuwanie metalowych części i ręczne cięcie szmat świadczy o zaangażowaniu w efektywne gospodarowanie zasobami. Inne firmy mogą naśladować to podejście, optymalizując swoje procesy, aby zminimalizować wytwarzanie odpadów i zmaksymalizować wykorzystanie zasobów.

Zgodność z normami: Przestrzeganie najbardziej rygorystycznych norm branżowych zapewnia jakość i bezpieczeństwo produktów. Zaangażowanie w przestrzeganie standardów może wzbudzić zaufanie konsumentów i zachęcić inne firmy do priorytetowego traktowania zgodności z przepisami i jakości produktów.

Innowacyjność: Podejście ECO CLEANING WIPES BULGARIA LTD prezentuje innowacje w zarządzaniu odpadami i rozwoju produktów. Może to zainspirować inne firmy do kreatywnego myślenia o tym, jak mogą zmienić przeznaczenie materiałów, zmniejszyć ilość odpadów i opracować zrównoważone produkty.

Odpowiedzialność społeczna: Promując zrównoważone praktyki, firma przyczynia się do działań na rzecz odpowiedzialności społecznej. Inne firmy mogą zostać zainspirowane do dostosowania swoich działań do zasad odpowiedzialności społecznej, poprawiając swoją reputację i pozytywnie wpływając na społeczności i środowisko.

Źródła: www.ecwbulgaria.eu 

ZIELONE FILTRY

KRÓTKI OPIS FIRMY:

Firma została wybrana przez uczniów, którzy zostali zaznajomieni z projektem ECOMODA i uczą się o zrównoważonym rozwoju w ramach różnych przedmiotów w szkole średniej w Bułgarii. Jest to zespół czterech uczniów z 11 klasy w ramach programu studiów „Przedsiębiorczość”.th w programie studiów "Przedsiębiorczość".

 1. Jakie są główne działania związane ze zrównoważonym rozwojem firmy? Kiedy się rozpoczęły? Dlaczego to robią?

Start-up ewoluował wokół koncepcji recyklingu i wykorzystania śmieci oraz niebezpiecznych pozostałości. Pomysł zespołu polega na wykorzystaniu niedopałków papierosów poprzez przekształcenie ich w węgiel aktywny. Proces rozpoczyna się od zebrania niedopałków do pojemników dostosowanych do tego celu. Następnie niedopałki są rozpuszczane w stężonym kwasie siarkowym. Po zajściu reakcji mieszanina jest czyszczona. Mówiąc prościej, pozostaje węgiel, który następnie przechodzi proces aktywacji, aby przekształcić się w węgiel aktywny. Węgiel ma bardzo dużą powierzchnię i jest zwykle używany do oczyszczania wody, zapobiegania zatruciom pokarmowym itp.

Koncepcja ta ma być wykorzystywana i stosowana w innych sektorach, takich jak przemysł odzieżowy i tekstylny, zgodnie z tym samym procesem. Rozważając jego transformację dla przemysłu odzieżowego, istnieje kilka potencjalnych ścieżek do zbadania: Tekstylia z węglem aktywnym: Włączenie węgla aktywowanego pochodzącego z niedopałków papierosów do tekstyliów może przynieść wiele korzyści. Aktywowany węgiel drzewny jest znany ze swoich właściwości pochłaniania zapachów i odprowadzania wilgoci, dzięki czemu nadaje się do odzieży aktywnej, skarpet i bielizny. Ponadto, przyjazne dla środowiska farbowanie, tkaniny antybakteryjne, akcesoria modowe: węgiel aktywowany może być włączony do akcesoriów, takich jak torby, współpraca z projektantami mody, edukacja konsumentów.

 1. Jakie są główne wyzwania, przed którymi stoją w zakresie zrównoważonego rozwoju? - np. brak przepisów, zainteresowania, ograniczenia finansowe, technologiczne, organizacyjne, wsparcie kierownictwa, ogólne zrozumienie i potrzeby itp.

Start-up jest w fazie rozwoju, a główne wyzwania związane są głównie ze skalowaniem, procesem produkcji, klientami i modelem biznesowym. Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, istnieje kilka wyzwań, które mogą pojawić się przy wdrażaniu koncepcji, takiej jak przekształcanie niedopałków papierosów w węgiel aktywowany dla przemysłu odzieżowego: pozyskiwanie i zbiórka, zanieczyszczenie, zużycie energii i zasobów, emisje i zanieczyszczenia, kwestie związane z zakończeniem cyklu życia, świadomość i akceptacja konsumentów.

 1. Jakie są główne czynniki napędzające zrównoważony rozwój - trendy, potrzeby, wymagania, nowe rynki, recykling materiałów i odzieży itp.

Zespół "Zielone filtry" zdobył pierwsze miejsce w konkursie Lietuvos Junior Achievement i przeszedł spójny program. Wzięli również udział w obozie na temat zrównoważonego rozwoju i ekologii "Eco accelerator". Program obozu obejmował następujące zagadnienia:

- Budowanie zespołu i gry sieciowe

- Prezentacje zespołu startupowego, czym jest propozycja wartości, praca nad kanwą propozycji wartości i prezentacja.

- Wizyty w dwóch przedsiębiorstwach (Integra Plastic zajmująca się recyklingiem tworzyw sztucznych i oczyszczalnia ścieków Sofia Voda).

- Zbadaj i zdefiniuj potrzeby użytkowników, przygotowując kwestionariusz do wywiadu z klientem.

- Wywiady z ekspertami ds. tworzyw sztucznych i potencjalnymi klientami

- Dzień na "Prototypowanie" (przerabianie płócien biznesowych, tworzenie prototypów).

- Przygotowanie prezentacji.

- Prezentacje zespołów przed jury.

Zielone filtry są również jednym z 3 zwycięskich zespołów w tegorocznej krajowej edycji programu "Eco Accelerator" dla zielonej przedsiębiorczości w JA Bulgaria, który wygrywa 6000 BGN darmowej inwestycji na rozwój prototypu.

 1. W jaki sposób rozwiązują problemy w trzech aspektach: społecznym, ekonomicznym i środowiskowym?

Opracowanie głównego prototypu i koncepcji biznesu obejmowało na najwyższym poziomie aspekty ekologiczne, a aspekty biznesowe zostały uwzględnione w serii konkursów i rozwoju biznesowego start-upu.

Aspekty społeczne:
Innowacyjne podejście firmy obejmuje recykling i utylizację odpadów i niebezpiecznych pozostałości, w szczególności przekształcanie niedopałków papierosów w węgiel aktywny. W ten sposób nie tylko rozwiązuje się problem śmieci powodowanych przez niedopałki papierosów, ale także podnosi świadomość na temat zanieczyszczenia środowiska. Projekt ma na celu edukowanie społeczeństwa na temat znaczenia recyklingu i redukcji odpadów, promując kulturę odpowiedzialności za środowisko.

Aspekty ekonomiczne:
Model biznesowy koncentruje się na stworzeniu realnego rozwiązania ekonomicznego poprzez przekształcanie odpadów w wartościowe produkty. Proces przekształcania niedopałków papierosów w węgiel aktywny może generować przychody, zmniejszać koszty gospodarowania odpadami i tworzyć miejsca pracy. Uczestnicząc w konkursach i programach rozwoju biznesu, zespół zapewnia, że firma pozostaje konkurencyjna i zrównoważona na rynku.

Aspekty środowiskowe:
Przy opracowywaniu prototypu i koncepcji biznesowej uwzględniono najwyższy poziom względów ekologicznych. Dzięki recyklingowi niedopałków papierosów i innych niebezpiecznych pozostałości, firma znacząco zmniejsza zanieczyszczenie środowiska. Produkcja węgla aktywnego z odpadów nie tylko zmniejsza ilość odpadów na wysypiskach, ale także zapewnia przyjazny dla środowiska produkt, który może być wykorzystywany w różnych zastosowaniach, przyczyniając się do czystszego i zdrowszego środowiska.

 1. Inne istotne i przydatne informacje: czy wiedzą o ECOMODA, czy będą z niej korzystać?

Studenci wiedzą o ECOMODA i są zaznajomieni z kursami szkoleniowymi opracowanymi w ramach projektu.

May be an image of grinder, tea maker and text
Polska

KRÓTKI OPIS FIRMY:

Firma KnK Kanaka jest prężnie rozwijającą się pralnią i farbiarnią z Łodzi. Firma świadczy usługi takie jak: spieranie, farbowanie ubrań, dekatyzacja,, wykańczanie wyrobów gotowych, ubrań z tkanin spieralnych jak bawełna, len, denim czy Tencel® oraz usługi dodatkowe, jak: prasowanie, metkowanie i pakowanie.

Celem firmy jest oferowanie wysokiej jakości usług. Firma posiada certyfikat Global OrganicTextile Standard (GOTS) - ponieważ chce dbać o środowisko. Wysoka jakość, powtarzalność, jednolitość produkcji, ekologia i zrównoważony rozwój - to nas wyróżnia. Jesteśmy otwarci na innowacje i chcemy być Twoją pralnią oraz centrum badawczo-rozwojowym - od prototypowania, przez projekty, aż po produkcję. UPDIWU to platforma do przerabiania ubrań, gdzie można tworzyć fajne projekty i przyczyniać się do niegenerowania nowych odpadów w postaci ubrań. 

SEKTOR: ODZIEŻ/TEKSTYLIA/MODA ITP.

Czy firma uczestniczyła w pilotażu i testowaniu ECOMODA?

Firma nie uczestniczyła w pilotażu i testowaniu Ecomoda.

Jakie są główne działania związane ze zrównoważonym rozwojem firmy? Kiedy się rozpoczęły? Dlaczego to robią?

Dzięki DIWU.PL klienci mają dostęp do wyrobów gotowych wykonanych z certyfikowanej bawełny organicznej lub/i z domieszką poliestru z recyklingu.

Firma daje klientom dostęp do wysokiej jakości odzieży, na której mogą wykonać barwienia, efekty sprania, czy nadruk DTG w standardzie GOTS. Nie ma żadnych minimum produkcyjnych, więc klient nie musi produkować nadwyżki odzieży, która trafiłaby na wysypisko śmieci. Co więcej, produkty można poddać dalszym obróbkom, czyli upcylingowi. Dzięki temu klienci mogą dać swoim klientom poczucie bezpieczeństwa, gdyż zakupioną odzież będę mogli przerobić i cieszyć się nią kolejne lata.

Efektywność badana jest poprzez sporządzanie raportów miesięcznych ze sklepu DIWU.PL Odnotowywana jest wówczas liczba zakupionych produktów, ale także pozwala to na budowanie długofalowej strategii mającej na celu zwiększenie odbiorców DIWU.PL.

Można wyróżnić następujące korzyści płynące z DIWU.PL:

1. Klienci mają dostęp do produktów z certyfikatem GOTS;

2. Nie ma nakładanych minimum produkcyjnych – można dokonać zakupu takiej ilości, jakiej faktycznie potrzebują; co za tym idzie zmniejszają ilość odpadów poprodukcyjnych;

3. Mają dostęp do efektów mających na celu uszlachetnienie wyrobów gotowych według standardów GOTS – w ten sposób mogą cieszyć się pełnowartościowym produktem GOTS.

UPDIWU CSR ma możliwość proponowania swoim klientom nowoczesnego i innowacyjnego rozwiązanie z zakresu upcyclingu odzieży. Sprzedając swoje wyroby gotowe, przedsiębiorstwa oferują nie tylko produkt, ale budują społeczność, która jest świadoma upcyclingu w przemyśle mody.

Wyroby gotowe, które będą nabywane przez konsumentów, będą mógłby być przerobione, czyli przefarbowane lub odświeżone w ramach narzędzi UPDIWU CSR. W ten sposób marki odzieżowe wykazują się świadomym podejściem do produkowania swoich wyrobów, a ich klienci mają pewność, że nabywają produkt wartościowy i wykonany w sposób zrównoważony.

UPDIWU daje klientom możliwość tworzenia nowych kolekcji z materiałów z upcylingu lub poprzez redesign wcześniejszych kolekcji, które się nie sprzedały.

Praktyka ta również przyczynia się do zmniejszenia produkcji nowej odzieży. Niesprzedana odzież, to pełnowartościowe produkty, które nie powinny trafić na wysypiska śmieci. Klienci firmy dzięki UPDIWU mogą przyczynić się zmniejszenia negatywnego wpływu przemysłu mody na środowisko i wprowadzić do sprzedaży pełnowartościowe kolekcje, które cechują się oryginalnością.

KNK Productions & Development stawia na uszlachetnianie odzieży w sposób zrównoważony. Pralnia i farbiarnia posiada ekologiczny certyfikat Global Organic Textile Standard, ma własne laboratorium i przeprowadza badania z zakresu B+R, całkowicie wyeliminowała produkty kancerogenne i formaldehydy, używa innowacyjnych, energooszczędnych maszyn. Dodatkowo firma wprowadziła foliopaki wykonane z materiałów w 80% pochodzących z recyklingu opakowań od konsumentów – z certyfikatem Blue Angel. To jedyne opakowania z tworzyw sztucznych, które są stosowane przez firmę podczas dostarczania zamówień. Natomiast jedynym wypełnieniem stosowanym podczas wysyłek zamówień są tzw. ekochrupki. Ponadto redukcję kosztów środowiskowych wspomaga bliskość logistyczna wszystkich ośrodków firmy (produkcja-magazyn-biuro w odległości max. 25 km) oraz elektroniczny obieg dokumentów. Główną korzyścią jaką odniosła firma jest optymalizacja gospodarki odpadami, w sposób który jednoznacznie przyczynia się do redukcji kosztów środowiskowych prowadzenia biznesu

Jakie są główne wyzwania, przed którymi stoją w zakresie zrównoważonego rozwoju - np. brak przepisów, zainteresowanie, ograniczenia finansowe, technologiczne, organizacyjne, wsparcie kierownictwa, ogólne zrozumienie i potrzeby itp.

 1. niektórzy interesariusze, w tym klienci, inwestorzy czy dostawcy, mogą być mniej zainteresowani zrównoważonym rozwojem i mogą preferować niższe ceny lub inne kryteria wyboru
 2. niektóre zrównoważone technologie są jeszcze w fazie rozwoju lub nie są dostępne w pełni komercyjnie, co może utrudniać ich wdrożenie w skali przemysłowej.
 3. Jakie są główne czynniki napędzające zrównoważony rozwój - trendy, potrzeby, wymagania, nowe rynki, recykling materiałów i odzieży itp.
 4. zrównoważona moda stała się modnym trendem, co sprawia, że firma stara się dostosować swoje praktyki produkcyjne i ofertę do oczekiwań świadomych ekologicznie klientów.
 5. wzrost świadomości ekologicznej i społecznej na całym świecie skutkuje rosnącym naciskiem na firmy odzieżowe, aby podejmowały działania na rzecz ochrony środowiska i promowania godziwych warunków pracy w całym łańcuchu dostaw
 6. W jaki sposób rozwiązują problemy w trzech aspektach: społecznym, ekonomicznym i środowiskowym?

W aspekcie społecznym firma zapewnia godziwe warunki pracy

W aspekcie ekonomicznym zapewnia dobre relacje z producentami i dostawcami i partnerami

W aspekcie środowiskowym promowanie długotrwałego użytkowania produktów przez klientów.

W jaki sposób ich przykład może zainspirować inne firmy: czy możesz przedstawić proces krok po kroku, od czego zacząć? Przykład etycznego rozwoju?

Firma realizuje plan działań, podejmując konkretne kroki w celu wprowadzenia zmian w swojej firmie. To może obejmować zmianę dostawców, wprowadzenie zrównoważonych materiałów, szkolenie pracowników w zakresie etyki pracy itp.

Współpraca z innymi firmami odzieżowymi oraz organizacjami pozarządowymi i branżowymi może być bardzo inspirująca i skuteczna w promowaniu etycznego rozwoju w branży.

Firma wykorzystuje zrównoważone materiały, takich jak organiczna bawełna czy tkaniny pochodzące z recyklingu.

Uwaga dotycząca wyboru firmy: Przedsiębiorstwa MŚP, które dokonały małych lub dużych zmian i mogą być inspiracją dla innych, ponieważ nie są to duże korporacje, z którymi MŚP nie mogą się identyfikować, ale przedsiębiorstwa, które osiągnęły zrównoważony i etyczny wzrost dzięki naszemu projektowi i poza nim.

https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/ 

Informacje dotyczące firmy UPDIWU do szablonu historii sukcesu zostały zaczerpnięte ze stron https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/ , firmy https://updiwu.pl/content/26-o-nas https://www.knk-kanaka.pl/pl/o-marce 


KRÓTKI OPIS FIRMY:

Firma KABAK działa na rynku od 2013 roku. Jest to polska firma produkująca kolorowe skarpetki i akcesoria. W ofercie firmy znajdziemy wszystko, by ubrać się d stóp do głów: kolorowe i klasyczne skarpetki, bawełniane czapki, bawełniane szaliki, plecione paski, a także ozdobne, ręcznie malowane piny. Ale KABAK to nie tylko akcesoria dla osoby, ale także dodatki do domu. Firmę KABAK wyróżnia chęć działania w branży ochrony planety. Wierzą, że ich odpowiedzialnie prowadzony biznes z długofalową strategią zrównoważonego i racjonalnego rozwoju jest w stanie neutralizować swój wpływ na otoczenie. Firma projektuje i produkuje tylko w Polsce. Produkuje modę i design, by wywierać nacisk od środka i dostarczać alternatywę dla fast fashion. 

SEKTOR: ODZIEŻ/TEKSTYLIA/MODA ITP.

Czy firma uczestniczyła w pilotażu i testowaniu ECOMODA?

Firma nie uczestniczyła w pilotażu i testowaniu Ecomoda. 


Jakie są główne działania związane ze zrównoważonym rozwojem firmy? Kiedy się rozpoczęły? Dlaczego to robią?

Firma od 4-5 lat zaczęła stosować działania związane ze zrównoważonym rozwojem. 

KABAK jest marką w 100% wegańską, którą można znaleźć m.in. na oficjalnej liście Sklepów Wolnych od Futer, prowadzonej przez stowarzyszenie Otwarte Klatki. Działają w duchu eko tj.

 1. Zrównoważone materiały: Firma korzysta wyłącznie z certyfikowanych materiałów, produkuje swoje produkty z bawełny i bawełny organicznej. Firma wdrożyła przędzę z recyklingu w kategorii skarpetek
 2. Firma pozyskała pierwszego dostawcę posiadającego certyfikat GOTS, który umożliwi wdrożenie produktu objętego certyfikatem w całym łańcuchu dostaw. 
 3. Racjonalnie pakują paczki, nie stosują foliopaków czy plastikowych wypełniaczy, a wszystkie materiały do pakowania są zrobione z papieru, dzięki czemu z powodzeniem nadają się do ponownego 
 4. Minimalizacja odpadów: – optymalizacja wzorów skarpetek pod kątem użytych kolorów, tak, aby maksymalnie ograniczyć ich liczbę oraz w pełni wykorzystać każdą szpulę. Poza tym firma KABAK współpracuje z wieloma fundacjami m.in.: z Fundacją Ocalenie, Fundacją Avalon czy Fundacją Viva!
 • W 2023 roku we współpracy z marką Piesotto firma wdrożyła cyrkularne posłania dla psów wypełnione bawełnianymi ścinkami pochodzącymi z produkcji skarpetek. W ten sposób firma domknęła obieg produkcyjny całej kategorii skarpet 
 • Z poszanowania idei less waste firma KABAK uruchomiła w swoim sklepie online Outlet, w którym w dużo niższych cenach udostępnia w pełni funkcjonalne produkty z drobnymi wadami fabrycznymi lub powstałymi w transporcie. Dzięki temu klienci mogą nabyć produkty, które inaczej musiałyby zostać zutylizowane.
 • Od kwietnia do grudnia 2023 r. w ramach outletu firma sprzedała ok. 250 produktów, które w innym wypadku musiałyby ulec utylizacji.
 • Wdrożone rozwiązanie pozwala klientom na zakup w pełni funkcjonalnych produktów w dużo niższych cenach, a jednocześnie zachęca ich do samodzielnego naprawiania uszkodzonych produktów. Dodatkową korzyścią jest ograniczenie liczby odpadków produkcyjnych, które w innym wypadku musiałyby zostać przeznaczone do utylizacji.
 1. Wsparcie społeczności lokalnych: Firma wspiera różne fundacje w zakresie:
 • W ramach długofalowej współpracy z Fundacją Kobiety Wędrowne firma KABAK zorganizowała i wypromowała otwarte warsztaty z projektowania skarpetek, których celem było stworzenie projektu skarpetki-cegiełki mającej wesprzeć realizację misji Fundacji, jaką jest zapewnienie bezpiecznej i godnej pracy dla osób uchodźczych. Po wyłonieniu zwycięskiego projektu firma KABAK zajęła się jego kompleksowym przygotowaniem do produkcji oraz koordynacją procesu produkcyjnego. W efekcie do Fundacji Kobiety Wędrowne trafił produkt w pełni gotowy do sprzedaży, a sama Fundacja zyskała kolejne narzędzie służące samofinansowaniu swojej działalności. Warsztaty zgromadziły prawie 30 uczestników, którzy dzięki wydarzeniu mieli okazję poznać Fundację Kobiety Wędrowne i jej misję, a także odwiedzić restaurację prowadzoną przez członkinie Fundacji.
 • Firma KABAK zainicjowała akcję „Nadzieja”, której celem było wsparcie osób uciekających przed wojną. W ramach akcji powstały tematyczne skarpetki-cegiełki, które miały stanowić nie tylko wyraz solidarności i zrozumienia, ale przede wszystkim realną pomoc dla osób uchodźczych. Cały przychód z ich sprzedaży został przeznaczony na wsparcie osób uciekających z Ukrainy.
 • Firma współpracuje również z fundacjami: Ocalenie, Avalon, VIVA gdzie tworzą kolekcję skarpetek – cały dochód przeznaczany jest na fundację oraz w dużej mierze stawiają na edukację i wrażliwość na drugiego człowieka.
 1. Długi okres użytkowania: firma produkuje produkty o wysokiej jakości, która będzie służyła klientom przez długi okres czasu
 2. Transport i logistyka: firma przeniosła magazyn do nowego bardziej efektywnego energetycznie środowiska i jednocześnie do firmy INPOST, która odpowiada za logistykę, dzięki czemu skróciło to przeciętną drogę transportu paczki o 50%. Poza wysyłką oferuje również odbiór osobisty produktów w stacjonarnych sklepach, dzięki czemu ogranicza emisję CO2
 3. Firma zapewnia etyczne warunki produkcyjne oraz godziwe warunki pracy.
 4. Monitorowanie i raportowanie: Firma stworzyła narzędzie w postaci raportów CSR po to, aby uczynić swoją markę jeszcze bardziej transparentną. KABAK udostępnia raporty CSR, która pokazują działania na rzecz środowiska i społeczności. W raporcie można zobaczyć m.in. współpracę z fundacjami oraz co udało się osiągnąć, aby stosować zrównoważony rozwój.
 5. Jakie są główne wyzwania, przed którymi stoją w zakresie zrównoważonego rozwoju - np. brak przepisów, zainteresowanie, ograniczenia finansowe, technologiczne, organizacyjne, wsparcie kierownictwa, ogólne zrozumienie i potrzeby itp.

Firma cały czas szuka nowych rozwiązań– stale poszukuje innowacyjnych materiałów i nowinek z recyklingu, które pomogłyby popchnąć ich produkty o krok bliżej ideału, czyli pełnej neutralności środowiskowej.

 1. niektóre zrównoważone technologie są jeszcze w fazie rozwoju lub nie są dostępne w pełni komercyjnie, co może utrudniać ich wdrożenie w skali przemysłowej.
 2. Konkurencja na rynku odzieżowym może prowadzić do presji na obniżenie cen i kosztów, co może utrudniać firmie realizację zrównoważonych praktyk ze względu na dodatkowe nakłady finansowe.
 3. Jakie są główne czynniki napędzające zrównoważony rozwój - trendy, potrzeby, wymagania, nowe rynki, recykling materiałów i odzieży itp.
 4. zrównoważona moda stała się modnym trendem, co sprawia, że firma stara się dostosować swoje praktyki produkcyjne i ofertę do oczekiwań świadomych ekologicznie klientów.
 5. wzrost świadomości ekologicznej i społecznej na całym świecie skutkuje rosnącym naciskiem na firmy odzieżowe, aby podejmowały działania na rzecz ochrony środowiska i promowania godziwych warunków pracy w całym łańcuchu dostaw
 6. rosnąca świadomość ekologiczna i społeczna prowadzi do wzrostu zainteresowania zrównoważoną modą. Klienci coraz częściej poszukują produktów odzieżowych, które są produkowane w sposób przyjazny dla środowiska i społecznie odpowiedzialny.
 7. Dynamiczne zmiany w potrzebach społecznych, takie jak większe zainteresowanie ekologią, etyką pracy czy sprawiedliwym handlem, skłaniają firmy do dostosowywania swoich praktyk do wymagań rynku i społeczeństwa.
 8. W jaki sposób rozwiązują problemy w trzech aspektach: społecznym, ekonomicznym i środowiskowym?

W aspekcie społecznym firma zapewnia godne warunki pracy i angażuje się w życie lokalnych społeczności poprzez inicjowanie programów charytatywnych, wspieranie organizacji społecznych.

W aspekcie ekonomicznym zapewnia stabilne relacje z producentami i dostawcami i partnerami biznesowymi w celu zapewnienia stabilności łańcucha dostaw i minimalizacji ryzyka operacyjnego.

W aspekcie środowiskowym promuje długotrwałe użytkowanie produktów przez klientów, minimalizuje odpady poprzez ponowne wykorzystywanie materiałów, recykling, Wykorzystuje zrównoważone materiały i procesy produkcyjne w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, na przykład poprzez stosowanie organicznej bawełny, materiałów pochodzących z recyklingu

W jaki sposób ich przykład może zainspirować inne firmy: czy możesz przedstawić proces krok po kroku, od czego zacząć? Przykład etycznego rozwoju?

Firma cały czas szuka nowych rozwiązań– stale poszukuje innowacyjnych materiałów i nowinek z recyklingu, które pomogłyby popchnąć ich produkty o krok bliżej ideału, czyli pełnej neutralności środowiskowej.

Firma KABAK na podstawie analizy swoich praktyk i wartości tworzą plan działań, który obejmuje cele związane z etycznym rozwojem. Tworzy raporty CSR, w których zawiera kroki jakie należy podjąć w celu wprowadzenia zmian w swojej firmie. Ważne jest, aby być otwartym i transparentnym w kwestiach dotyczących praktyk firmy. Firma udostępnia informacje na temat działań podejmowanych w celu poprawy etycznego rozwoju zarówno wewnętrznie wśród pracowników jak i na zewnątrz wobec klientów. 

Firma wykorzystuje zrównoważone materiały, takie jak organiczna bawełna czy tkaniny pochodzące z recyklingu. Zaangażowanie się w społeczności lokalne poprzez inicjowanie programów charytatywnych oraz stale monitorowanie i raportowanie postępów w zakresie etycznego rozwoju, aby być odpowiedzialnym wobec klientów, pracowników i społeczności.


 1. Inne istotne i przydatne informacje: czy wiedzą o ECOMODA, czy skorzystaliby z niej?

Firma wie o projekcie ECOMODA i chce wziąć udział w jego pilotażu. 

Źródło:  https://kabak.com.pl/pl/


Grecja

KRÓTKI OPIS FIRMY: Funky Buddha

SEKTOR: ODZIEŻ

Należy określić, czy firma uczestniczyła w pilotażu i testowaniu ECOMODA: Nie

Studium przypadku zawiera następujące informacje:

 1. Jakie są główne działania związane ze zrównoważonym rozwojem firmy? Kiedy się rozpoczęły? Dlaczego to robią?
 2. Jakie są główne wyzwania, przed którymi stoją w zakresie zrównoważonego rozwoju - np. brak przepisów, zainteresowanie, ograniczenia finansowe, technologiczne, organizacyjne, wsparcie kierownictwa, ogólne zrozumienie i potrzeby itp.
 3. Jakie są główne czynniki napędzające zrównoważony rozwój - trendy, potrzeby, wymagania, nowe rynki, recykling materiałów i odzieży itp.
 4. W jaki sposób rozwiązują problemy w trzech aspektach: społecznym, ekonomicznym i środowiskowym?
 5. W jaki sposób ich przykład może zainspirować inne firmy: czy możesz przedstawić proces krok po kroku, od czego zacząć? Przykład etycznego rozwoju?
 6. Inne istotne i przydatne informacje: czy wiedzą o ECOMODA, czy będą z niej korzystać?
 7. Wszelkie zdjęcia, obrazy itp. w celu wizualizacji studium przypadku.

Uwaga dotycząca wyboru firmy: Przedsiębiorstwa MŚP, które dokonały małych lub dużych zmian i mogą być inspiracją dla innych, ponieważ nie są to duże korporacje, z którymi MŚP nie mogą się identyfikować, ale przedsiębiorstwa, które osiągnęły zrównoważony i etyczny wzrost dzięki naszemu projektowi i poza nim.

Firma rozpoczęła kampanię o nazwie Funky Buddha Goes Green ERA, aby zmniejszyć zużycie tworzyw sztucznych w swoich produktach i opakowaniach. Kampania obejmuje wykorzystanie materiałów nadających się do recyklingu i biodegradowalnych do pakowania produktów, a także promowanie recyklingu wśród swoich klientów.

 1. Działania Funky Buddha rozpoczęły się w 2020 roku i mają na celu bardziej zrównoważoną przyszłość. Firma opracowała plan strategiczny obejmujący: 
 • Materiały z recyklingu: Firma wykorzystuje materiały z recyklingu do produkcji niektórych swoich produktów, takich jak tkaniny poliestrowe z recyklingu do produkcji odzieży.
 • Opakowania biodegradowalne: Firma wprowadziła biodegradowalne materiały do pakowania swoich produktów, takie jak papier i tekstylia, zamiast tworzyw sztucznych.
 • Recykling: Firma promuje recykling w swoich sklepach, zapewniając specjalne pojemniki do recyklingu tworzyw sztucznych, papieru i metali oraz zachęcając klientów do zwracania plastikowych toreb do recyklingu.

Inicjatywy te są częścią wysiłków Funky Buddha na rzecz promowania zrównoważonej mody i zmniejszenia wpływu na środowisko. Celem jest dostosowanie strategii firmy do rozwoju i wykorzystania odpowiedzialnie i w sposób zrównoważony produkowanych tkanin, takich jak zrównoważona bawełna, len, tencel itp., pozyskiwanie ich z całego świata i skupienie się na wyborze bardziej zrównoważonych opcji, gdy jest to możliwe.

 1. Głównym wyzwaniem przy rozpoczęciu planowania strategicznego jest aktywne zaangażowanie pracowników i znalezienie nowych zrównoważonych dostawców do produkcji swoich produktów. W tym celu firma zainwestowała w edukację wszystkich projektantów w zakresie konieczności wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonych procesów projektowania, jednocześnie kształtując i promując szeroką koncepcję ekologiczną oraz zmodyfikowała swoje metody produkcji, aby spełnić nowe zasady. W szczególności firma wyeliminowała wykorzystanie włókien pochodzących z zagrożonych obszarów leśnych i zawsze dąży do maksymalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz rozważnego wykorzystania ich w swoich obiektach na całym świecie.
 2. Firma marzy o świecie, w którym wszyscy ludzie aktywnie uczestniczą w zmianach zachodzących na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju, dlatego jako firma zdecydowała się wdrożyć odpowiedzialne i zrównoważone praktyki w celu zmniejszenia wpływu człowieka na środowisko.
 3. Firma kładzie duży nacisk na produkcję odzieży w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, aby zminimalizować wpływ na środowisko. Ten ciągły wysiłek jest nie tylko moralnie i komercyjnie uzasadniony, ale także odzwierciedla zobowiązanie do przyjęcia najlepszych praktyk branżowych. Przyszłe cele i kamienie milowe firmy kierują się zasadami inicjatywy ONZ Global Compact. Obejmują one wdrażanie strategicznych inicjatyw środowiskowych, priorytetowe traktowanie odpowiedzialnego i zrównoważonego pozyskiwania tkanin, takich jak zrównoważona bawełna, len i Tencel z całego świata, oraz przekształcanie fizycznych sklepów i obiektów w bardziej wydajne ekologicznie. Ponadto firma poświęca się recyklingowi i wykorzystywaniu ekologicznych alternatyw dla materiałów opakowaniowych oraz wprowadzaniu świadomych ekologicznie kolekcji kapsułowych. Zaangażowanie firmy w ciągłe doskonalenie będzie trwać do momentu osiągnięcia w pełni zrównoważonej przyszłości dla środowiska naturalnego, ludzkości i naszych bliźnich.
 4. Firma rozpoczęła od zidentyfikowania problemu i stworzenia strategicznej mapy drogowej dotyczącej tego, co chce osiągnąć w nadchodzących latach. Po starannym zaplanowaniu firma była w stanie znaleźć wszystkie wymagane zasoby i rozpoczęła swoją podróż transformacyjną.
 5. Firma została uwzględniona w zaproszeniach do przystąpienia do programów szkoleniowych ECOMODA. 
 6. Więcej informacji: https://www.youtube.com/watch?v=jAp2aGbuOgI&ab_channel=FunkyBuddha 

https://www.funky-buddha.com/el/sustainability


KRÓTKI OPIS FIRMY: Mango

SEKTOR: ODZIEŻ

Należy określić, czy firma uczestniczyła w pilotażu i testowaniu ECOMODA: Nie

Studium przypadku zawiera następujące informacje:

 1. Jakie są główne działania związane ze zrównoważonym rozwojem firmy? Kiedy się rozpoczęły? Dlaczego to robią?
 2. Jakie są główne wyzwania, przed którymi stoją w zakresie zrównoważonego rozwoju - np. brak przepisów, zainteresowanie, ograniczenia finansowe, technologiczne, organizacyjne, wsparcie kierownictwa, ogólne zrozumienie i potrzeby itp.
 3. Jakie są główne czynniki napędzające zrównoważony rozwój - trendy, potrzeby, wymagania, nowe rynki, recykling materiałów i odzieży itp.
 4. W jaki sposób rozwiązują problemy w trzech aspektach: społecznym, ekonomicznym i środowiskowym?
 5. W jaki sposób ich przykład może zainspirować inne firmy: czy możesz przedstawić proces krok po kroku, od czego zacząć? Przykład etycznego rozwoju?
 6. Inne istotne i przydatne informacje: czy wiedzą o ECOMODA, czy będą z niej korzystać?
 7. Wszelkie zdjęcia, obrazy itp. w celu wizualizacji studium przypadku.

Uwaga dotycząca wyboru firmy: Przedsiębiorstwa MŚP, które dokonały małych lub dużych zmian i mogą być inspiracją dla innych, ponieważ nie są to duże korporacje, z którymi MŚP nie mogą się identyfikować, ale przedsiębiorstwa, które osiągnęły zrównoważony i etyczny wzrost dzięki naszemu projektowi i poza nim.

 1. Mango uruchomiło program o nazwieTake Action, którego celem jest zmniejszenie śladu środowiskowego i poprawa wpływu społecznego. W ramach tego programu firma Mango podjęła następujące działania:

Zrównoważona produkcja: Mango inwestuje w praktyki produkcyjne, które minimalizują emisję gazów cieplarnianych i zużycie wody, a także eliminację niebezpiecznych substancji z procesu produkcyjnego. Niektóre środki na rzecz zrównoważonej produkcji to:

Zrównoważona produkcja: Mango inwestuje w praktyki produkcyjne, które minimalizują emisję gazów cieplarnianych i zużycie wody, a także eliminują niebezpieczne substancje z procesu produkcyjnego. Niektóre środki na rzecz zrównoważonej produkcji to:

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych: Firma inwestuje w technologie i procesy, które zmniejszają emisję gazów cieplarnianych podczas produkcji, takie jak wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej zakładów. efektywności energetycznej swoich obiektów.

3. Efektywne zarządzanie odpadami: firma kładzie nacisk na zarządzanie odpadami powstającymi podczas produkcji, promując recykling i ograniczając składowanie odpadów na wysypiskach.

Efektywne zarządzanie odpadami: Firma kładzie nacisk na zarządzanie odpadami powstającymi podczas produkcji, promując recykling i ograniczając składowanie odpadów na wysypiskach.

5. Odpowiedzialność społeczna: Firma współpracuje z organizacjami społecznymi i programami promującymi prawa człowieka i odpowiedzialność społeczną.

Odpowiedzialność społeczna: Firma współpracuje z organizacjami społecznymi i programami promującymi prawa człowieka i odpowiedzialność społeczną.

Mango koncentruje się na nadchodzących latach:

 1. Zwiększenie wykorzystania bawełny pochodzącej ze zrównoważonych źródeł do 100% do 2025 r.
 2. Zwiększenie wykorzystania poliestru z recyklingu w odzieży do 50% do 2025 r.
 3. Zobowiązanie się do pozyskiwania 100% włókien celulozowych z kontrolowanych źródeł do 2030 r.
 4. Ustanowienie kolekcji Mango Committed jako stałej oferty, obejmującej wszystkie ubrania o zrównoważonych cechach.

Inicjatywy te rozpoczęły się w ostatnich latach i są częścią strategicznego planu zrównoważonej transformacji Mango. Są one napędzane zaangażowaniem firmy w zmniejszanie śladu środowiskowego i dostosowywanie się do globalnych celów zrównoważonego rozwoju.

 2. Główne wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju:

Główne wyzwania obejmują:

 1. Zapewnienie przejrzystości łańcucha dostaw i zgodności ze standardami zrównoważonego rozwoju.
 2. Równoważenie celów zrównoważonego rozwoju z ograniczeniami finansowymi.
 3. Przezwyciężenie barier technologicznych i organizacyjnych we wdrażaniu zrównoważonych praktyk.
 4. Uzyskanie pełnego wsparcia ze strony kierownictwa i interesariuszy.
 5. ajęcie się ogólnym zrozumieniem i świadomością kwestii zrównoważonego rozwoju.
 6. Wyzwaniem może być również brak regulacji lub zachęt do zrównoważonego rozwoju.

 3.Główne czynniki napędzające wysiłki Mango na rzecz zrównoważonego rozwoju obejmują zwiększenie popytu konsumentów na zrównoważoną modę oraz zwiększenie świadomości na temat kwestii środowiskowych i potrzeby stosowania zrównoważonych praktyk. Firma chce również promować korzyści płynące z recyklingu materiałów używanych pod koniec cyklu życia produktu i zmniejszyć wpływ na środowisko. Te czynniki motywują Mango do przyjęcia zrównoważonych praktyk i pozostania konkurencyjnym w branży modowej.

 Inicjatywy firmy przyczyniają się do poprawy warunków pracy i źródeł utrzymania w łańcuchu dostaw, co jest zgodne z celami odpowiedzialności społecznej. Chociaż mogą wystąpić początkowe koszty inwestycji, wysiłki Mango na rzecz zrównoważonego rozwoju mogą prowadzić do długoterminowych oszczędności kosztów dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów i lepszej reputacji marki. Pozyskując zrównoważone materiały i redukując ilość odpadów, firma minimalizuje swój wpływ na środowisko i promuje ekologiczne praktyki w całej swojej działalności. przyjazne dla środowiska praktyki w całej swojej działalności.

Przykład Mango może zainspirować inne firmy do rozpoczęcia podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju poprzez proces krok po kroku:

Ocena stanu obecnego: Ocena wpływu bieżącej działalności na środowisko i społeczeństwo.

 1. Wyznaczanie ambitnych, ale osiągalnych celów: Ustalenie jasnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju
 2. Wdrożenie zrównoważonych praktyk: Wprowadzenie inicjatyw, takich jak stosowanie zrównoważonych materiałów, redukcja odpadów i poprawa przejrzystości łańcucha dostaw.
 3. Zaangażowanie interesariuszy: Zaangażowanie pracowników, dostawców i klientów w kwestie zrównoważonego rozwoju.
 4. Ciągłe doskonalenie: Dostosowywanie i udoskonalanie strategii zrównoważonego rozwoju w oparciu o informacje zwrotne i ewoluujące najlepsze praktyki, demonstrując zaangażowanie w długoterminowy wpływ.

Firma została zaproszona z newsletterów do udziału w pilotażu materiałów szkoleniowych opracowanych w ramach projektu ECOMODA. Odpowiedzialni partnerzy nie otrzymali jeszcze odpowiedzi.
Włochy

IL BISONTE FIRENZE

Il Bisonte to symboliczna luksusowa marka modowa pochodząca z serca Florencji we Włoszech, znana z wyjątkowego kunsztu, ponadczasowego wzornictwa i niezłomnego zaangażowania w jakość i zrównoważony rozwój. Założona w 1970 roku przez Wanny Di Filippo, Il Bisonte stała się dostawcą doskonałych wyrobów skórzanych, w tym torebek, akcesoriów i małych skórzanych przedmiotów, które uosabiają elegancję i kunszt tradycyjnego włoskiego rzemiosła.

Jakie są główne działania związane ze zrównoważonym rozwojem firmy? Kiedy się rozpoczęły? Dlaczego to robią?
Dlaczego to robią?

Etos marki jest głęboko zakorzeniony w szacunku dla natury i tradycji rzemieślniczej obróbki skóry, dzięki czemu każdy element jest nie tylko elegancki, ale także etycznie i odpowiedzialnie wykonany. Obejmując tradycyjne techniki i koncentrując się na trwałości, Il Bisonte odzwierciedla zaangażowanie w zrównoważony rozwój, który wykracza poza trendy, oferując produkty, które mają trwać przez całe życie. 1. Główne działania związane ze zrównoważonym rozwojem

Podróż Il Bisonte w kierunku zrównoważonego rozwoju jest integralną częścią jej tożsamości, wplecioną w tkankę jej działań i strategii rozwoju produktów. Zaangażowanie marki w zrównoważony rozwój jest wielopłaszczyznowe i obejmuje staranny dobór materiałów, wsparcie dla tradycyjnego rzemiosła oraz wysiłki na rzecz zminimalizowania wpływu na środowisko.

Początek inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju: Zaangażowanie Il Bisonte w zrównoważone praktyki rozpoczęło się od samego początku, zakorzenione w wizji założyciela. Jednak formalna struktura tych praktyk w kompleksową strategię zrównoważonego rozwoju ewoluowała przez lata, szczególnie nabierając rozpędu w ostatniej dekadzie, gdy wzrosła globalna świadomość kwestii środowiskowych.

Dlaczego to robią: Motywacja stojąca za zaangażowaniem Il Bisonte w zrównoważony rozwój wynika z głęboko zakorzenionej wiary w odpowiedzialność wobec planety i przyszłych pokoleń. Marka uznaje, że zrównoważony rozwój jest nie tylko imperatywem etycznym, ale także kluczowym elementem jej dziedzictwa i atrakcyjności. Nadając priorytet zrównoważonemu rozwojowi, Il Bisonte dąży do zachowania tradycyjnego rzemiosła, zmniejszenia wpływu na środowisko i oferowania konsumentom wysokiej jakości, etycznych produktów, które są zgodne z ich wartościami.

2. Jakie są główne wyzwania, przed którymi stoją w zakresie zrównoważonego rozwoju - np. brak przepisów, zainteresowanie, ograniczenia finansowe, technologiczne, organizacyjne, wsparcie kierownictwa, ogólne zrozumienie i potrzeby itp.

Dążąc do zrównoważonego rozwoju, Il Bisonte, podobnie jak wiele innych marek modowych zaangażowanych w etyczne i zrównoważone praktyki, napotyka wiele wyzwań. Przeszkody te mogą być złożone i wieloaspektowe, od luk prawnych po ograniczenia technologiczne, a każda z nich odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu podejścia marki do zrównoważonego rozwoju. Oto niektóre z głównych wyzwań stojących przed Il Bisonte w zakresie zrównoważonego rozwoju:

1. Brak jednolitych przepisów Jednym z istotnych wyzwań jest brak ustandaryzowanych, globalnych przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju w branży modowej. Ten brak jednolitości może utrudniać markom takim jak Il Bisonte poruszanie się w krajobrazie zrównoważonego rozwoju, ponieważ muszą one dostosowywać się do różnych standardów i certyfikatów w różnych krajach.

2. Ograniczenia finansowe Inwestowanie w zrównoważone praktyki często wymaga znacznego zaangażowania finansowego. W przypadku Il Bisonte przejście na materiały przyjazne dla środowiska, modernizacja do energooszczędnych metod produkcji i zapewnienie etycznych praktyk pracy może wiązać się z wyższymi kosztami.

3. Bariery technologiczne Postępy w zrównoważonej technologii - takie jak przyjazne dla środowiska procesy garbowania, metody recyklingu i materiały biodegradowalne - mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju IlBisonte. Jednak tempo innowacji technologicznych i dostępność tych technologii mogą być czynnikami ograniczającymi.

4. Wyzwania organizacyjne Wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju w całej firmie wymaga spójnego wysiłku i dostosowania na wszystkich poziomach organizacji. W przypadku Il Bisonte wiąże się to z edukacją i szkoleniem pracowników, zmianą długotrwałych praktyk i zarządzaniem zmianami w organizacji, co może stanowić wyzwanie zarówno pod względem logistyki, jak i kultury firmy.

Jakie są główne czynniki napędzające zrównoważony rozwój - trendy, potrzeby, wymagania, nowe rynki, recykling materiałów i odzieży itp.

Zaangażowanie Il Bisonte w zrównoważony rozwój jest napędzane przez połączenie wewnętrznych motywacji i zewnętrznych nacisków, które odzwierciedlają szersze trendy, potrzeby rynku i zmieniające się oczekiwania konsumentów w globalnym przemyśle modowym.

4) W jaki sposób Il Bisonte rozwiązuje problemy w trzech aspektach: społecznym, ekonomicznym i środowiskowym?

Il Bisonte Project podejmuje wyzwania w trzech kluczowych wymiarach: społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. Oto jak podchodzą do każdego aspektu: Społeczny Aspekt społeczny koncentruje się na zaangażowaniu społeczności, edukacji i ochronie kultury.

Ekonomiczny Z ekonomicznego punktu widzenia projekt Il Bisonte ma na celu wykazanie rentowności Il Bisonte jako zrównoważonego zasobu. Środowiskowy Projekt podkreśla rolę Il Bisonte w utrzymaniu zdrowych ekosystemów.

Środowiskowy Projekt podkreśla rolę Il Bisonte w utrzymaniu zdrowych ekosystemów.

W jaki sposób ich przykład może zainspirować inne firmy: czy możesz przedstawić proces krok po kroku, od czego zacząć? Przykład etycznego rozwoju?

Il Bisonte, marka modowa znana ze swojego zaangażowania w jakość, zrównoważony rozwój i etyczne praktyki, służy jako inspirujący model dla innych firm, które chcą wejść na ścieżkę etycznego rozwoju. Ich przykład podkreśla znaczenie integracji zrównoważonych i etycznych praktyk w każdym aspekcie działalności biznesowej. Oto proces krok po kroku zainspirowany podejściem Il Bisonte, który firmy mogą przyjąć, aby osiągnąć etyczny wzrost:

Krok 1: Zdefiniowanie podstawowych wartości i etyki

Zidentyfikuj i wyraź podstawowe wartości i zasady etyczne, które współgrają z tożsamością Twojej marki. Może to obejmować zobowiązania do zrównoważonego rozwoju, rzemiosła, wsparcia społeczności i uczciwych praktyk pracy.

Osadź te wartości w misji i wizji firmy, aby upewnić się, że kierują one podejmowaniem decyzji na wszystkich poziomach.

Krok 2: Ocena bieżących praktyk

Przeprowadź kompleksowy audyt swoich obecnych praktyk biznesowych, oceniając takie obszary jak zaopatrzenie, produkcja, praca i wpływ na środowisko.

Zidentyfikuj obszary wymagające poprawy, porównując obecne praktyki z określonymi podstawowymi wartościami i najlepszymi praktykami branżowymi w zakresie zrównoważonego rozwoju i etyki.

Krok 3: Opracowanie planu strategicznego

Stwórz plan strategiczny, który nakreśli konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie (SMART) cele w zakresie integracji etycznych i zrównoważonych praktyk z operacjami biznesowymi.

Zaangażuj w ten proces interesariuszy, w tym pracowników, dostawców, klientów i członków społeczności, aby upewnić się, że plan odzwierciedla szeroki zakres perspektyw i potrzeb.

Krok 4: Stopniowe wdrażanie zmian

Zacznij od łatwych do wdrożenia zmian, które mają znaczący wpływ, takich jak przejście na bardziej zrównoważone materiały, poprawa warunków pracy lub zmniejszenie ilości odpadów w procesach produkcyjnych.
Stopniowo zwiększaj wysiłki, stawiając czoła bardziej złożonym wyzwaniom w miarę adaptacji i rozwoju firmy.

Krok 5: Wspieranie przejrzystości i komunikacji

Komunikuj się otwarcie o swoich wysiłkach, postępach i wyzwaniach. Przejrzystość buduje zaufanie klientów, pracowników i partnerów.
Wykorzystaj storytelling, aby podzielić się swoją podróżą, podkreślając konkretne inicjatywy, partnerstwa lub zmiany, które są przykładem zaangażowania w etykę i zrównoważony rozwój.

Krok 6: Mierzenie i raportowanie postępów

Ustanowienie wskaźników do pomiaru postępów w realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i etyki.
Regularnie przeglądaj i raportuj te wskaźniki, wykorzystując je do informowania interesariuszy o swoich osiągnięciach i obszarach wymagających poprawy.

Krok 7: Wspieranie ciągłego doskonalenia

Przyjęcie nastawienia na ciągłe doskonalenie, regularną ponowną ocenę praktyk, wyciąganie wniosków z sukcesów i porażek oraz otwartość na innowacje i zmiany.

Zaangażuj się w partnerstwa z innymi organizacjami, organizacjami non-profit lub grupami branżowymi, aby uczyć się od innych i współpracować nad szerszymi inicjatywami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Przykład etycznego rozwoju: Zrównoważone zaopatrzenie

Oceń swój łańcuch dostaw, aby zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić ulepszenia w zakresie wpływu na środowisko, odpowiedzialności społecznej i efektywności ekonomicznej.

Ściśle współpracuj z dostawcami, aby opracować wytyczne dotyczące zrównoważonego zaopatrzenia, zapewniając etyczne pozyskiwanie materiałów i sprawiedliwe traktowanie pracowników.

Przejście na zasoby odnawialne, materiały pochodzące z recyklingu lub bardziej zrównoważone alternatywy tam, gdzie to możliwe.
Poinformuj swoich klientów o znaczeniu tych zmian, wyjaśniając, w jaki sposób zrównoważone pozyskiwanie przyczynia się do lepszego produktu i zdrowszej planety.

Podążając tymi krokami, firmy mogą wkroczyć na ścieżkę podobną do Il Bisonte, napędzając etyczny wzrost, który przynosi korzyści nie tylko firmie i jej klientom, ale także szerszej społeczności i środowisku. Takie podejście nie tylko odpowiada na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na etyczne i zrównoważone produkty, ale także przyczynia się do bardziej zrównoważonej i sprawiedliwej globalnej gospodarki.

Il Bisonte, marka modowa znana ze swojego zaangażowania w jakość, zrównoważony rozwój i etyczne praktyki, służy jako inspirujący model dla innych firm, które chcą wejść na ścieżkę etycznego rozwoju. Ich przykład podkreśla znaczenie integracji zrównoważonych i etycznych praktyk w każdym aspekcie działalności biznesowej

Inne istotne i przydatne informacje: czy wiedzą o ECOMODA, czy będą z niej korzystać?

Firma Il Bisonte została objęta pilotażowym programem szkoleniowym Ecomoda.

Więcej informacji:

Strona internetowa: https://www.ilIl Il Bisonte.com/ Instagram: https://www.instagram.com/ilIl Il Bisonteofficial/

Monnalisa

Monnalisaz siedzibą w samym sercu Arezzo we Włoszech, jest wzorem luksusu w dziedzinie odzieży dziecięcej, ucieleśniając kwintesencję włoskiego rzemiosła i sartorialnej innowacji od momentu jej powstania w 1968 roku. Założona przez wizjonerski duet, Piero Iacomoni i Barbarę Bertocci, Monnalisa nie tylko podtrzymała swój fundamentalny etos jakości i kreatywności, ale także wprowadziła go na nowe wyżyny, ustanawiając się jako latarnia wyrafinowanej mody dla młodszej grupy demograficznej.

Jakie są główne działania związane ze zrównoważonym rozwojem firmy? Kiedy się rozpoczęły? Dlaczego to robią?

Zaangażowanie firmy Monnalisa w zrównoważony rozwój jest głęboko zintegrowane z jej modelem biznesowym:

 • Zrównoważone Pozyskiwanie Materiałów: Monnalisa położyła znaczący nacisk na pozyskiwanie materiałów, które są zrównoważone i przyjazne dla środowiska. 
 • Ekologiczne procesy produkcyjne: Zrozumienie znaczenia zmniejszenia wpływu produkcji na środowisko, 
 • Redukcja odpadów i recykling: Monnalisa aktywnie pracuje nad redukcją odpadów generowanych w procesach produkcyjnych i wdrożyła programy recyklingu w ramach swojej działalności.
 • Odpowiedzialność społeczna: Poza troską o środowisko, Monnalisa poświęca się odpowiedzialności społecznej, zapewniając uczciwe praktyki pracy i wspierając społeczności, w których produkowana jest jej odzież. 

Dlaczego to robią: Zaangażowanie Monnalisa w zrównoważony rozwój wynika z uznania wpływu branży modowej na środowisko i społeczeństwa na całym świecie. Marka kieruje się pragnieniem pozytywnego wpływu na planetę i jej mieszkańców, rozumiejąc, że zrównoważone praktyki są nie tylko ważne z etycznego punktu widzenia, ale są również coraz bardziej cenione przez konsumentów. Co więcej, Monnalisa wierzy, że luksus i zrównoważony rozwój mogą współistnieć, a marka stara się być liderem w pokazywaniu, jak moda może być zarówno piękna, jak i odpowiedzialna.

Jakie są główne wyzwania, przed którymi stoją w zakresie zrównoważonego rozwoju - np. brak przepisów, zainteresowanie, ograniczenia finansowe, technologiczne, organizacyjne, wsparcie kierownictwa, ogólne zrozumienie i potrzeby itp.

Dążąc do zrównoważonego rozwoju, Monnalisa stoi przed kilkoma znaczącymi wyzwaniami, które są powszechne w sektorze luksusowej odzieży dziecięcej i szerszej branży modowej. Wyzwania te obejmują wymiar regulacyjny, finansowy, technologiczne, organizacyjne i kulturowe, z których każdy wpływa na zdolność marki do pełnej realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Oto niektóre z głównych wyzwań napotykanych przez Monnalisa:

 • Zmienność i zgodność z przepisami: Jedną z przeszkód we wdrażaniu zrównoważonych praktyk jest zmienność, a czasem brak rygorystycznych przepisów środowiskowych w różnych krajach. Monnalisa działa na skalę globalną, a poruszanie się po zróżnicowanych krajobrazach regulacyjnych może być złożone i wymagać dużych zasobów. 
 • Ograniczenia finansowe: Przejście na zrównoważone materiały i przyjazne dla środowiska procesy produkcyjne często wiąże się z wyższymi kosztami początkowymi w porównaniu z konwencjonalnymi metodami. Dla Monnalisa zrównoważenie finansowych implikacji tych inwestycji w zrównoważony rozwój z potrzebą zachowania konkurencyjności cenowej, zwłaszcza na rynku dóbr luksusowych, stanowi poważne wyzwanie. Ponadto zwrot z inwestycji w zrównoważone praktyki może być długoterminowy, co wymaga od marki mądrej alokacji zasobów bez natychmiastowych korzyści finansowych
 • Ograniczenia technologiczne: Przejście branży modowej w kierunku zrównoważonego rozwoju jest częściowo uzależnione od postępów w zakresie zielonych technologii, takich jak przyjazne dla środowiska techniki barwienia, procesy recyklingu i materiały biodegradowalne. Monnalisa, podobnie jak wiele innych marek, może napotkać wyzwania związane z dostępem do tych technologii lub ich rozwojem, ze względu na wysokie koszty lub początkowy etap niektórych zrównoważonych innowacji. 
 • Zmiany organizacyjne: Włączenie zrównoważonego rozwoju do podstawowych działań globalnej marki, takiej jak Monnalisa, wiąże się ze znacznymi zmianami organizacyjnymi. Obejmuje to szkolenie pracowników, zmianę zarządzania łańcuchem dostaw i dostosowanie strategii marketingowych. Taka kompleksowa zmiana wymaga silnego przywództwa, jasnej wizji zrównoważonego rozwoju i umiejętności zarządzania oporem w organizacji, co czyni ją wieloaspektowym wyzwaniem.
 • Wsparcie kierownictwa i zmiana kulturowa: Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju wymaga niezachwianego wsparcia i zaangażowania ze strony najwyższego kierownictwa. Wymaga to zmiany kulturowej w organizacji, w której zrównoważony rozwój staje się wspólną wartością i siłą napędową. Zachęcanie do tej zmiany, wspieranie zrozumienia znaczenia zrównoważonego rozwoju i dostosowanie go do tożsamości marki i celów biznesowych może być wyzwaniem, szczególnie w branży często napędzanej trendami i szybkimi zmianami.
 • Świadomość konsumentów i popyt: Podczas gdy rośnie zainteresowanie zrównoważoną modą, nie wszystkie segmenty rynku docelowego Monnalisa mogą nadawać priorytet zrównoważonemu rozwojowi w tym samym stopniu. Budowanie świadomości konsumentów na temat wartości zrównoważonych praktyk i tworzenie popytu na takie produkty, bez uszczerbku dla oczekiwań dotyczących luksusu i jakości, jest poważnym wyzwaniem. Wiąże się to z edukowaniem konsumentów na temat wpływu ich zakupów na środowisko i społeczeństwo oraz przekonywaniem ich do inwestowania w zrównoważoną modę luksusową.

Jakie są główne czynniki napędzające zrównoważony rozwój - trendy, potrzeby, wymagania, nowe rynki, recykling materiałów i odzieży itp.

Dla Monnalisa główne czynniki napędzające zrównoważony rozwój obejmują ewoluujące trendy konsumenckie w kierunku produktów przyjaznych dla środowiska, rosnące wymagania regulacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju, rosnące zapotrzebowanie rynku na etyczną i zrównoważoną modę, postępy w technologiach recyklingu materiałów i odzieży oraz bezwzględną potrzebę sprostania wyzwaniom środowiskowym. 

 1. W jaki sposób rozwiązują problemy w trzech aspektach: społecznym, ekonomicznym i środowiskowym?

Monnalisa Pod względem społecznym priorytetem są etyczne praktyki pracy, zapewniające uczciwe wynagrodzenie i bezpieczne warunki pracy. Z ekonomicznego punktu widzenia koncentrują się na długoterminowej rentowności, wspieraniu lokalnych społeczności i promowaniu zrównoważonych łańcuchów dostaw. Pod względem środowiskowym Monnalisa stosuje przyjazne dla środowiska materiały i techniki produkcji, minimalizuje ilość odpadów i inwestuje w inicjatywy recyklingowe, aby zmniejszyć swój ślad ekologiczny. 

W jaki sposób ich przykład może zainspirować inne firmy: czy możesz przedstawić proces krok po kroku, od czego zacząć? Przykład etycznego rozwoju?

To, co wyróżnia Monnalisa w konkurencyjnym krajobrazie odzieży dziecięcej, to nieustanne zaangażowanie w innowacje i zrównoważony rozwój. Marka nieustannie bada nowe technologie i zrównoważone praktyki, aby zminimalizować swój wpływ na środowisko, jednocześnie zwiększając trwałość i piękno swoich ubrań. To zobowiązanie zapewnia, że każdy element Monnalisa jest nie tylko ubraniem, ale cenną pamiątką, która przetrwa próbę czasu.

Urok Monnalisa nie ogranicza się do nienagannej linii odzieży; marka oferuje również szereg akcesoriów, które uzupełniają jej modne elementy, zapewniając, że każdy strój jest harmonijną symfonią stylu i funkcjonalności. Od zabawnych torebek i biżuterii, które pobudzają wyobraźnię młodych użytkowników, po buty, które łączą wygodę z couture, Monnalisa wzbogaca życie swoich klientów z taką samą dbałością o szczegóły i jakość, z jaką szyje swoje ubrania.

Jako etyczny rozwój, Monnalisa dba o odpowiedzialność społeczną: zapewniając uczciwe praktyki pracy i wspierając społeczności, w których produkowana jest jej odzież. Obejmuje to:

zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, uczciwych płac i etycznego traktowania pracowników w całym jej łańcuchu dostaw. Zaangażowanie marki w odpowiedzialność społeczną jest zgodne z jej celami zrównoważonego rozwoju, uznając, że prawdziwie zrównoważony biznes musi uwzględniać zarówno środowisko, jak i środowisko naturalne.


Inne istotne i przydatne informacje: czy wiedzą o ECOMODA, czy będą z niej korzystać?

Firma Monnalisa pozytywnie uczestniczyła w pilotażowym programie szkoleniowym Ecomoda, obejmującym menedżerów i pracowników. 

Więcej informacji:

Strona internetowa:
www.monnalisa.com/it-it

 Instagram: www.instagram.com/monnalisa_official


Litwa

Ūkai - plastikowe butelki stające się skarpetkami

Adres: Wilno, Litwa

Strona internetowa: https://www.ukai.eu/

Wstęp

Ūkai, pionierska litewska firma, z całego serca przyjęła zrównoważony rozwój jako podstawę swojego etosu biznesowego. Jej powstanie w ostatnim kwartale 2020 r., naznaczone triumfalną kampanią na Kickstarterze, zwiastowało początek nowej ery w świadomej ekologicznie produkcji. Specjalizująca się w produkcji skarpet, Ūkai wyróżnia się innowacyjnym wykorzystaniem zrównoważonych materiałów. Dzięki zastosowaniu mieszanki RPET, bawełny organicznej, poliamidu i elastanu, Ūkai jest przykładem zaangażowania w zmniejszenie zależności od tradycyjnych, mniej przyjaznych dla środowiska zasobów.

Oprócz zaangażowania w zrównoważone pozyskiwanie surowców, Ūkai kładzie silny nacisk na współpracę i etyczne praktyki produkcyjne. Współpracując z lokalnymi producentami na Litwie, firma zapewnia, że na każdym etapie procesu produkcyjnego przestrzegane są zasady uczciwości i sprawiedliwości. Zobowiązanie to rozciąga się na zagwarantowanie bezpiecznych warunków pracy i godziwego wynagrodzenia dla wszystkich pracowników zaangażowanych w łańcuch dostaw Ūkai. Takie wspólne wysiłki nie tylko wzmacniają reputację Ūkai jako odpowiedzialnego obywatela korporacyjnego, ale także przyczyniają się do dobrobytu gospodarczego lokalnych społeczności.

Co więcej, sumienne podejście Ūkai rozciąga się na jej szerszy ślad środowiskowy. Od produkcji po dystrybucję, firma stara się minimalizować swój wpływ na środowisko na każdym kroku. Wykorzystując materiały z recyklingu do pakowania i wybierając metody wysyłki o mniejszym wpływie na środowisko, Ūkai jest przykładem zaangażowania w zrównoważony rozwój w całej swojej działalności. Ponadto firma aktywnie angażuje się w pionierskie systemy zamkniętej pętli recyklingu produktów, zapewniając, że jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój wykracza poza początkowy zakup do końca cyklu życia produktu.

Zasadniczo historia Ūkai to coś więcej niż tylko udane przedsięwzięcie biznesowe; uosabia ona transformacyjną wizję bardziej zrównoważonej przyszłości. Łącząc innowacyjność z dbałością o środowisko i etycznymi praktykami biznesowymi, Ūkai służy jako latarnia nadziei dla firm na całym świecie, które dążą do wywarcia pozytywnego wpływu zarówno na ludzi, jak i na planetę.

 1. Jakie są główne działania związane ze zrównoważonym rozwojem firmy? Kiedy się rozpoczęły? Dlaczego to robią?

Ūkai koncentruje się na produkcji skarpet przy użyciu mieszanki zrównoważonych materiałów, w tym RPET, bawełny organicznej, poliamidu i elastanu. Współpracuje z lokalnym producentem na Litwie, zapewniając bezpieczne miejsca pracy i godziwe wynagrodzenie dla pracowników. Ponadto do pakowania używa materiałów pochodzących z recyklingu i wybiera metody wysyłki o mniejszym wpływie na środowisko. Przyjmując podejście oparte na współpracy, Ūkai przeznacza część każdej sprzedaży skarpet na rzecz Plastic Bank, wspierając recykling odpadów z tworzyw sztucznych.

Firma rozpoczęła swój zrównoważony model biznesowy w ostatnim kwartale 2020 roku dzięki udanej kampanii na Kickstarterze. Decyzja o nadaniu priorytetu zrównoważonemu rozwojowi wynika z rosnącego zapotrzebowania na produkty przyjazne dla środowiska i chęci wykorzystania trendu "go-green". Ponadto Ūkai zamierza przyczynić się do oczyszczenia oceanów, dostosowując swoje cele biznesowe do ochrony środowiska.

 1. Jakie są główne wyzwania, przed którymi stoją w zakresie zrównoważonego rozwoju - np. brak przepisów, zainteresowanie, ograniczenia finansowe, technologiczne, organizacyjne, wsparcie kierownictwa, ogólne zrozumienie i potrzeby itp.

Ūkai stoi przed kilkoma wyzwaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jedną z istotnych przeszkód jest brak odpowiednich technologii recyklingu, które byłyby w stanie poradzić sobie z różnorodnymi materiałami stosowanymi w skarpetkach. Stanowi to wyzwanie dla skutecznego recyklingu ich produktów i rodzi pytania o skuteczność ich wysiłków w zakresie recyklingu. Ponadto skuteczne komunikowanie wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju i utrzymywanie zainteresowania konsumentów w czasie stanowi ciągłe wyzwanie dla Ūkai. Pomimo tych przeszkód firma pozostaje zaangażowana w pokonywanie tych wyzwań i nadal dąży do zrównoważonego rozwoju w swojej działalności.

 1. Jakie są główne czynniki napędzające zrównoważony rozwój - trendy, potrzeby, wymagania, nowe rynki, recykling materiałów i odzieży itp.

W dążeniu do zrównoważonego rozwoju Ūkai kieruje się kilkoma czynnikami. Po pierwsze, firma rozpoznaje i reaguje na trendy rynkowe i zapotrzebowanie konsumentów na produkty przyjazne dla środowiska. Dostosowując swoje praktyki biznesowe do tych trendów, Ūkai stara się sprostać zmieniającym się potrzebom i preferencjom konsumentów, którzy priorytetowo traktują zrównoważony rozwój.

Ponadto Ūkai kieruje się szerszym zaangażowaniem w zarządzanie środowiskiem, w szczególności w zakresie pilnej potrzeby oczyszczenia oceanów i zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Uznając szkodliwy wpływ zanieczyszczenia plastikiem na ekosystemy morskie, Ūkai aktywnie przyczynia się do wysiłków mających na celu złagodzenie tego wyzwania środowiskowego. Poprzez inicjatywy takie jak współpraca z organizacjami takimi jak Plastic Bank, Ūkai demonstruje swoje zaangażowanie w wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko poprzez wspieranie inicjatyw recyklingu i zmniejszanie ilości odpadów z tworzyw sztucznych.

Wykorzystując trendy rynkowe, podejmując wyzwania środowiskowe i angażując się we współpracę partnerską, Ūkai jest przykładem proaktywnego podejścia do zrównoważonego rozwoju. Dzięki tym wspólnym wysiłkom Ūkai nie tylko zaspokaja zapotrzebowanie konsumentów na zrównoważone produkty, ale także przyczynia się do realizacji szerszych celów ochrony środowiska.

 1. W jaki sposób rozwiązują problemy w trzech aspektach: społecznym, ekonomicznym i środowiskowym?

Ūkai przyjmuje wieloaspektowe podejście do kwestii społecznych, ekonomicznych i środowiskowych w ramach swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój.

Ze społecznego punktu widzenia priorytetem spółki jest sprawiedliwe traktowanie i wynagradzanie pracowników. Zapewniając pracownikom bezpieczne miejsca pracy i godziwe wynagrodzenie, Ūkai nie tylko wspiera pozytywne środowisko pracy, ale także promuje odpowiedzialność społeczną w ramach swojej działalności.

Z ekonomicznego punktu widzenia Ūkai przeznacza część swoich przychodów ze sprzedaży na wsparcie działań recyklingowych, demonstrując zaangażowanie w inwestowanie w zrównoważone praktyki. Ta alokacja finansowa przyczynia się do finansowania inicjatyw mających na celu recykling materiałów i zmniejszenie wpływu na środowisko, wspierając w ten sposób zrównoważony rozwój gospodarczy przy jednoczesnym wspieraniu celów środowiskowych.

Pod względem środowiskowym Ūkai wdraża różne strategie, aby zminimalizować swój ślad ekologiczny. Obejmuje to wykorzystanie w swoich produktach materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak RPET, bawełna organiczna, poliamid i elastan, zmniejszając w ten sposób zależność od zasobów pierwotnych. Ponadto spółka podejmuje środki w celu zminimalizowania śladu środowiskowego w procesach produkcji i wysyłki, takie jak wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu do pakowania i wybór metod wysyłki o mniejszym wpływie na środowisko. Ponadto Ūkai pracuje nad ustanowieniem zamkniętego systemu recyklingu produktów, dążąc do stworzenia zrównoważonego cyklu życia swoich produktów od produkcji do utylizacji.

Zajmując się kwestiami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi poprzez swoje zrównoważone praktyki, Ūkai demonstruje holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju, które obejmuje dobrobyt pracowników, rentowność i ochronę środowiska. Dzięki tym wysiłkom Ūkai nie tylko dąży do osiągnięcia swoich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale także daje przykład odpowiedzialnych praktyk biznesowych w branży.

 1. W jaki sposób ich przykład może zainspirować inne firmy: czy możesz przedstawić proces krok po kroku, od czego zacząć? Przykład etycznego rozwoju?

Innowacyjne podejście Ūkai do zrównoważonego rozwoju służy jako nieodparta inspiracja dla innych przedsiębiorstw, które chcą wyruszyć w podobną podróż w kierunku odpowiedzialności środowiskowej.

Przede wszystkim przykład Ūkai podkreśla kluczowe znaczenie integracji zrównoważonego rozwoju z podstawowym modelem biznesowym. Stawiając zrównoważony rozwój na pierwszym miejscu w swoich działaniach, Ūkai pokazuje, że zarządzanie środowiskiem może być zarówno moralnym imperatywem, jak i strategiczną przewagą w dzisiejszym krajobrazie biznesowym.

Ponadto Ūkai zapewnia mapę drogową dla innych firm, które chcą przyjąć zrównoważone praktyki. Jednym z kluczowych aspektów jest pozyskiwanie zrównoważonych materiałów, o czym świadczy wykorzystanie przez Ūkai w swoich produktach materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak RPET, bawełna organiczna i inne. Ponadto współpraca Ūkai z organizacjami takimi jak Plastic Bank podkreśla siłę współpracy w napędzaniu inicjatyw zrównoważonego rozwoju.

Ponadto edukacja odgrywa kluczową rolę we wspieraniu świadomości konsumentów i napędzaniu popytu na zrównoważone produkty. Zaangażowanie Ūkai w edukowanie konsumentów na temat wpływu ich produktów na środowisko służy jako model dla innych firm, które chcą zaangażować swoich klientów w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Poprzez przejrzyste komunikowanie swoich inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju, firmy mogą umożliwić konsumentom dokonywanie świadomych wyborów, które są zgodne z ich wartościami.

Podsumowując, przykład Ūkai stanowi przekonujący argument za integracją zrównoważonego rozwoju z praktykami biznesowymi. Pozyskując zrównoważone materiały, wspierając partnerstwa oparte na współpracy iA collage of different socks and flowersDescription automatically generated

edukując konsumentów, firmy mogą pójść w ślady Ūkai i przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.

6.     Inne istotne i przydatne informacje: czy wiedzą o ECOMODA, czy będą z niej korzystać?

Wiedzą o projekcie ECOMODA i wyrażają zainteresowanie jego celami i wynikami. Dostrzegają potencjalne korzyści płynące z udziału w takim projekcie, w szczególności w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju i współpracy z organizacjami o podobnych poglądach. Ūkai chętnie wnosi swoją wiedzę i uczy się od innych interesariuszy branżowych zaangażowanych w projekt.

Adres: Szawle, Litwa

Strona internetowa: https://www.neaustima.lt/

Wstęp

Neaustima jest latarnią zrównoważonego rozwoju i innowacji w przemyśle tekstylnym, zakorzenioną na Litwie z dziedzictwem obejmującym ponad sześć dekad. Założona w 1963 roku firma stała się pionierem, specjalizującym się w produkcji włóknin igłowanych, łączonych termicznie i natryskowo, a także kulek z włókien PES. Jednak to, co naprawdę wyróżnia Neaustima, to niezachwiane zaangażowanie w zrównoważony rozwój, zakorzenione w każdym aspekcie jej działalności. aspektach działalności. U podstaw etosu Neaustima leży zaangażowanie w wykorzystanie włókien tekstylnych pochodzących z recyklingu, przekształcając odpady poprzemysłowe w cenne zasoby. Dzięki współpracy z z fabrykami tekstyliów i producentami mebli tapicerowanych, Neaustima pozyskuje odpady tekstylne do napędzania swoich inicjatyw recyklingowych, jeszcze bardziej zmniejszając ilość odpadów i minimalizując zależność od zasobów pierwotnych. Co więcej, wolne od chemikaliów procesy mechanicznego recyklingu podkreślają jej przyjazne dla środowiska podejście. Koncentrując się na kliencie, Neaustima oferuje rozwiązania dostosowane do jego potrzeb, w tym recykling odpadów tekstylnych klientów na włókna i produkcję włóknin na życzenie. włókniny na życzenie klienta. Zasadniczo Neaustima uosabia zrównoważony model biznesowy, łącząc wiedzę technologiczną z dbałością o środowisko, aby utorować drogę ku bardziej ekologicznej przyszłości dla przemysłu tekstylnego i nie tylko. i nie tylko.

Jakie są główne działania związane ze zrównoważonym rozwojem firmy? Kiedy się rozpoczęły? Dlaczego to robią?

Firma specjalizuje się w produkcji włóknin igłowanych, łączonych termicznie i natryskowo, a także kulek z włókien PES, kładąc główny nacisk na wykorzystanie włókien tekstylnych pochodzących z recyklingu. To Zobowiązanie do stosowania materiałów pochodzących z recyklingu nie tylko zmniejsza ilość odpadów, ale także minimalizuje zapotrzebowanie na zasoby pierwotne, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju środowiska.

Co więcej, Neaustima aktywnie angażuje się w recykling poprzemysłowych odpadów tekstylnych na włókna, dodatkowo wzmacniając swoje wysiłki na rzecz ochrony środowiska. Poprzez ponowne wykorzystanie odpadów tekstylnych w procesach recyklingu mechanicznego, firma skutecznie zmniejsza akumulację odpadów i promuje obieg zamknięty w przemyśle tekstylnym.

Inicjatywy Neaustima w zakresie zrównoważonego rozwoju wykraczają poza jej własne działania poprzez współpracę z fabrykami tekstyliów i producentami mebli tapicerowanych. Pozyskując odpady tekstylne od tych partnerów, Neaustima zapewnia stałe dostawy surowców do recyklingu. Co więcej, zaangażowanie firmy w bezchemiczny recykling mechaniczny podkreśla jej zaangażowanie w praktyki przyjazne dla środowiska.

Wreszcie, Neaustima oferuje cenne usługi dla swoich klientów, tworząc i produkując nowe produkty na życzenie. Obejmuje to recykling odpadów tekstylnych klientów na włókna i produkcję włóknin jako produktu końcowego. włókniny jako produktu końcowego, zapewniając w ten sposób zrównoważone rozwiązanie w zakresie gospodarki odpadami, jednocześnie spełniając potrzeby klientów.

Kompleksowe podejście Neaustima do zrównoważonego rozwoju obejmuje różne działania, od wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w procesach produkcyjnych po aktywny recykling odpadów tekstylnych i współpracę z partnerami branżowymi. partnerami branżowymi. Dzięki tym inicjatywom Neaustima stanowi przykład zaangażowania w zarządzanie środowiskiem i zasady gospodarki o obiegu zamkniętym.

2. Jakie są główne wyzwania, przed którymi stoją w zakresie zrównoważonego rozwoju - np. brak przepisów, zainteresowanie, ograniczenia finansowe, technologiczne, organizacyjne, wsparcie kierownictwa, ogólne zrozumienie i potrzeby itp.

Brak przepisów: W niektórych regionach mogą istnieć nieodpowiednie ramy prawne regulujące zrównoważone praktyki w przemyśle tekstylnym. Ten brak jasnych wytycznych może stanowić wyzwanie dla Neaustima w zakresie wdrażania i konsekwentnego przestrzegania zrównoważonych praktyk.

Ograniczenia finansowe: Przejście na zrównoważone metody produkcji i inwestowanie w technologie recyklingu często wymaga znacznych zasobów finansowych. Neaustima może napotkać ograniczenia w przydzielaniu funduszy na te inicjatywy, zwłaszcza jeśli konkurują one z innymi priorytetami biznesowymi. inicjatywy, zwłaszcza jeśli konkurują one z innymi priorytetami biznesowymi.

Ograniczenia technologiczne: Dostępność zaawansowanych technologii recyklingu może mieć wpływ na zdolność Neaustima do efektywnego przetwarzania i recyklingu odpadów tekstylnych na włókna. Ograniczenia technologiczne mogą Ograniczenia technologiczne mogą utrudniać firmie zwiększenie skali działalności w zakresie recyklingu.

Wsparcie organizacyjne: Wdrażanie inicjatyw zrównoważonego rozwoju wymaga silnego wsparcia na wszystkich poziomach organizacji. Neaustima może stanąć przed wyzwaniami związanymi z promowaniem kultury zrównoważonego rozwoju i zapewnieniem poparcia ze strony pracowników na różnych poziomach.

Ogólne zrozumienie i potrzeby: Edukacja konsumentów na temat znaczenia zrównoważonych praktyk i korzyści płynących z produktów tekstylnych pochodzących z recyklingu ma kluczowe znaczenie dla akceptacji rynku. Neaustima może napotkać wyzwania w podnoszeniu świadomości i zaspokajaniu zmieniających się potrzeb świadomych ekologicznie konsumentów.

Sprostanie tym wyzwaniom wymaga wieloaspektowego podejścia, w tym rzecznictwa na rzecz reformy regulacyjnej, strategicznego planowania finansowego, inwestycji w badania i rozwój, wspierania kultury zrównoważonego rozwoju w organizacji. zrównoważonego rozwoju w organizacji oraz ciągłej edukacji i zaangażowania konsumentów. Pomimo tych przeszkód, Neaustima pozostaje zaangażowana w pokonywanie przeszkód i realizację programu zrównoważonego rozwoju.

Jakie są główne czynniki napędzające zrównoważony rozwój - trendy, potrzeby, wymagania, nowe rynki, recykling materiałów i odzieży itp.

Dążąc do zrównoważonego rozwoju, Neaustima kieruje się różnymi czynnikami:

Trendy rynkowe: Rosnąca świadomość konsumentów i popyt na zrównoważone produkty są istotnymi czynnikami napędzającymi działania Neaustima w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój staje się coraz bardziej widocznym trendem w przemyśle tekstylnym. w przemyśle tekstylnym, firma zdaje sobie sprawę ze znaczenia dostosowania swoich praktyk do zmieniających się preferencji rynkowych.

Potrzeby środowiskowe: Rosnące obawy związane z degradacją środowiska i wyczerpywaniem się zasobów wymagają zrównoważonych rozwiązań w przemyśle tekstylnym. Neaustima uznaje pilną potrzebę zminimalizowania swojego wpływu na środowisko i złagodzenia wpływu odpadów tekstylnych na ekosystemy.

Wymogi regulacyjne: Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i standardami zrównoważonego rozwoju jest kolejnym motorem inicjatyw zrównoważonego rozwoju Neaustima. Przestrzeganie wymogów regulacyjnych zapewnia, że że firma działa odpowiedzialnie i spełnia zobowiązania prawne, jednocześnie realizując swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Rynki wschodzące: Pojawienie się nowych rynków dla zrównoważonych produktów stwarza dla Neaustima możliwości poszerzenia bazy klientów i zasięgu. Zaspokajając potrzeby świadomych ekologicznie konsumentów i firm, firma może wykorzystać pojawiające się trendy rynkowe i napędzać zrównoważony wzrost.

Recykling materiałów i odzieży: Rosnący nacisk na recykling materiałów i odzieży zapewnia firmie Neaustima możliwości wprowadzania innowacji i opracowywania zrównoważonych rozwiązań. Poprzez zmianę przeznaczenia odpadów tekstylnych na włókna i produkując włókniny, firma przyczynia się do realizacji zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i promuje efektywne gospodarowanie zasobami.

Ogólnie rzecz biorąc, Neaustima uznaje, że zrównoważony rozwój jest nie tylko imperatywem moralnym, ale także strategiczną koniecznością w dzisiejszym krajobrazie biznesowym. Przyjmując te czynniki i integrując zrównoważony rozwój ze swoimi i integrując zrównoważony rozwój z podstawowymi praktykami biznesowymi, firma dąży do wywierania pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo przy jednoczesnym utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

W jaki sposób rozwiązują problemy w trzech aspektach: społecznym, ekonomicznym i środowiskowym?

Neaustima stosuje różne strategie, aby zająć się kwestiami zrównoważonego rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym:

Społeczne:

Uczciwe traktowanie: Neaustima zapewnia swoim pracownikom sprawiedliwe traktowanie i wynagrodzenie, stawiając na pierwszym miejscu bezpieczne warunki pracy i sprawiedliwe wynagrodzenie.

Współpraca: Firma współpracuje z fabrykami tekstylnymi i producentami mebli tapicerowanych w celu pozyskiwania odpadów tekstylnych, wspierając partnerstwa, które promują odpowiedzialność społeczną i wspólne cele zrównoważonego rozwoju.

Ekonomiczne:

Redukcja kosztów: Neaustima wdraża recykling procesowy w swoich zakładach produkcyjnych, aby zmniejszyć wytwarzanie odpadów i zminimalizować koszty związane z ich utylizacją.

Tworzenie wartości: Poprzez recykling odpadów tekstylnych na włókna i produkcję włóknin, Neaustima tworzy wartość z odpadów, przyczyniając się do oszczędności kosztów i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Środowisko:

Inicjatywy recyklingowe: Neaustima aktywnie przetwarza poprzemysłowe odpady tekstylne na włókna bez użycia chemikaliów, minimalizując wpływ na środowisko i promując obieg zamknięty w przemyśle tekstylnym.

Efektywne wykorzystanie zasobów: Firma priorytetowo traktuje wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w swoich procesach produkcyjnych, takich jak poliester z recyklingu (rPET) w włókninach syntetycznych, aby zmniejszyć zależność od zasobów pierwotnych i chronić naturalne materiały. materiałów.

Redukcja odpadów: Neaustima dąży do wysyłania zerowej ilości odpadów na wysypiska ze swojej działalności, wdrażając środki mające na celu zminimalizowanie wytwarzania odpadów i promowanie zrównoważonych praktyk zarządzania odpadami.

Zajmując się społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi aspektami zrównoważonego rozwoju poprzez te wieloaspektowe podejścia, Neaustima demonstruje swoje zaangażowanie w odpowiedzialne praktyki biznesowe i przyczynia się do pozytywnych wyników środowiskowych i społecznych. i społecznych.

W jaki sposób ich przykład może zainspirować inne firmy: czy możesz przedstawić proces krok po kroku, od czego zacząć? Przykład etycznego rozwoju?

Zdefiniuj swoją wizję etyczną: Zacznij od zdefiniowania etycznej wizji i wartości swojej firmy. Zastanów się, co etyczny rozwój oznacza dla Twojej organizacji i w jaki sposób jest on zgodny z Twoimi podstawowymi zasadami i długoterminowymi celami.

Przeprowadzenie oceny zrównoważonego rozwoju: Oceń swoje obecne praktyki i zidentyfikuj obszary, w których możesz poprawić zrównoważony rozwój i standardy etyczne. Może to obejmować ocenę wykorzystania zasobów, praktyk łańcucha dostaw, warunków pracy i wpływu na środowisko. warunki pracy i wpływ na środowisko.

Ustal konkretne cele: Ustal jasne i wymierne cele w zakresie etycznego rozwoju i zrównoważonego rozwoju. Cele te powinny być zgodne z wartościami i celami firmy oraz odnosić się do kluczowych obszarów poprawy zidentyfikowanych w ocenie. ocenie.

Angażowanie interesariuszy: Zaangażowanie interesariuszy, w tym pracowników, klientów, dostawców i społeczności lokalnych, w proces etycznego rozwoju. Pozyskiwanie opinii, pomysłów i wsparcia od interesariuszy w celu zapewnienia ich zaangażowania i współpracy w całym procesie. w całym procesie.

Wdrażanie zrównoważonych praktyk: Podejmij działania w celu wdrożenia zrównoważonych praktyk w całej swojej działalności. Może to obejmować przyjęcie ekologicznych procesów produkcyjnych, pozyskiwanie zrównoważonych materiałów, zmniejszenie ilości odpadów i promowanie uczciwych praktyk pracy.

Inwestowanie w szkolenia pracowników: Inwestuj w programy szkoleniowe i rozwojowe, aby edukować pracowników w zakresie praktyk etycznych i inicjatyw zrównoważonego rozwoju. Umożliwiaj im przyczynianie się do etycznego rozwoju firmy i włączania kwestii etycznych do swojej codziennej pracy.

Monitorowanie i mierzenie postępów: Ustal kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), aby monitorować postępy w realizacji celów etycznego rozwoju. Regularnie śledź i mierz wydajność w odniesieniu do tych kluczowych wskaźników wydajności, aby ocenić skuteczność inicjatyw i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Świętuj sukcesy i dziel się historiami: Świętuj kamienie milowe i sukcesy na drodze do inspirowania i motywowania pracowników i interesariuszy. Dziel się historiami sukcesu i najlepszymi praktykami, aby zademonstrować pozytywny wpływ etycznego rozwoju i inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ciągłe doskonalenie i adaptacja: Przyjęcie kultury ciągłego doskonalenia i adaptacji. Bądź na bieżąco z pojawiającymi się trendami, technologiami i najlepszymi praktykami w zakresie etycznego wzrostu i zrównoważonego rozwoju, a także bądź gotowy na odpowiednio dostosowywać swoje strategie.

Przejrzysta komunikacja: Przejrzysta komunikacja z interesariuszami na temat etycznego rozwoju firmy. Udostępniaj aktualizacje, raporty z postępów i wyzwania w sposób otwarty i uczciwy, aby budować zaufanie i wiarygodność wśród pracowników, klientów, inwestorów i szerszej społeczności.

Podążając za tymi krokami i czerpiąc inspirację z przykładu Neaustima, firmy mogą rozpocząć transformacyjną podróż w kierunku etycznego wzrostu i zrównoważonego rozwoju, wywierając pozytywny wpływ na społeczeństwo, środowisko, i wyniki finansowe.


pl_PLPL